Inspirational Quotes of the Day to live by
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Twitter updates

RSS not configured

Popular Posts

How to Stop a Negati

Our minds will never know happiness until we learn how ...

Success Quotes. (Fam

Success quotes help to quide us on the path that ...

Inspirational Quotes

Inspirational quotes are very useful in our various lives. The only way ...

Goals Quote|Goals Qu

Goal setting quotes are very important in life, because without ...

Great Quotes

Great Quotes-Great Q

Great Quotes help to bring valuable insights to our individual lives. ...

Sponsors

Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo. What good is the grass if the horse is already dead. Filipino Quotes and Proverbs

 

Ako ang nagbayo, ako ang nagsaing, saka ng maluto’y iba ang kumain.
I did the threshing, I did the cooking, but once served, someone else eats it.

 

Alertness and courage are life’s shield.

 

Ang araw bago sumikat nakikita muna’y banaag.
Early dawn precedes sunrise.

 

Ang bayaning nasusugatan, nagiibayo ang tapang.
A patriot who is wounded becomes more courageous. Filipino Quotes and Proverbs

 

Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim.
Life is like a wheel; sometimes you are on top, sometimes you are in the bottom.

 

Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang pagtanda.
What one learns in childhood he carries into adulthood.

 

Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang malangsang isda.
He who does not love the national language is worse than a smelly fish.

 

Ang isip ay parang itak, Sa hasa tumatalas. (The mind is like a knife, it is honed by sharpening.)

 

Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan, at wala sa kasaganaan.
True well-being is found in happiness, not in prosperity.   Filipino Quotes and Proverbs

 

Ang mabigat ay gumagaan, kung pinagtutulungan.
A heavy burden is lightened if everyone participates in carrying it.

 

Ang magalang na sagot, nakakapawi ng pagod.
A respectful retort wipes away weariness.

 

Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.
One who believes in gossip has no self-discipline.

 

Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluat.
Forthrightness ensures lasting relationship.

 

Ang pili ng pili, natatapat sa bungi.
One who is choosy ends up with the least attractive choice.

 

Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit.
A desperate person will grab at a knife. Filipino Quotes and Proverbs

 

Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.
A person who is outwardly calm has anger raging inside.

 

Ang taong walang pilak ay parang ibong walang pakpak.
A person who has no money is like a bird without wings.

 

Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.
A sincere invitation is accompanied by a pull [of the hand].

 

Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw.
A quitter never wins, a winner never quits.

 

Ano man ang gawa at dali-dali ay hindi iigi ang pagkakayari.
Hasty work results in faulty work.              Filipino Quotes and Proverbs

 

Bago ka bumati ng sa ibang uling, uling mo muna ang iyong pahirin.
Before you point out others people’s shortcomings, correct your own first.

 

Be careful with your overhead. The success of a company depends on keeping your costs down. George Lorenzana

 

Be prepared to step out of your comfort zone. A lot of people who want to do business today think they can be their own boss—that they would be in control of their time and activities. I can tell you right now that when you have your own business, 24 hours is not enough. You will find yourself working very hard just to keep your business going. Emelda Teng

 

Bibig na natatakpan, hindi papasukin ng langaw. (A mouth that is covered will not be entered by flies.)

 

Daig ng maagap ang taong masipag.
The early bird beats the industrious person.         Filipino Quotes and Proverbs

 

Di lahat ng kagalingan ay may dalang katamisan.
Not all goodness brings sweetness.

 

Di lahat ng kapaitan ay tanda ng kasamaan.
Not all badness are a sign of evil.

 

Genuine virtue consists of being charitable, loving one’s fellow men and being judicious in behaviour, speech and deed. Emilio Jacinto

 

Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
When the sheets are short, one needs to make do.   Filipino Quotes and Proverbs

 

He who boasts of his accomplishments will heap ridicule on himself.

 

He who gives alms to the poor faces heaven.

 

Huli man daw at magaling, naihahabol din.
It is never too late to offer anything that is good.

 

Huwag kang magtiwala sa di mo kakilala.
Never trust a stranger.

 

It is advantageous to follow advice, for you will succeed in life.   Filipino Quotes and Proverbs

 

Kapag apaw na ang takalan, kailangan kalusan.
When the pot runs over, you need to spill some.

 

Kung ano ang puno, siya ang bunga.
Whatever the tree, so is the fruit.

 

Kung anong bukang bibig ay siyang nilalaman ng dibdib. (What is constantly talked about is what’s inside the heart.)

 

Kung di ukol, di bubukol
If it is not relevant, it makes no difference.

 

Kung may isinuksok, may madudukot.
If you stash, you have something to withdraw.     Filipino Quotes and Proverbs

 

Kung may tinanim, may aanihin.
If you plant, you harvest.

 

Kung saan ang hilig duon mabubuwal.
To wherever one leans is where he ends up.

 

Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa.
Whoever talks much never does much.

 

Kung sino ang pumutak ay siyang nanganak.
He who cackled is the guilty party.

 

Kung walang tiyaga, walang nilaga.
If you don’t persevere, you can expect no reward.       Filipino Quotes and Proverbs

 

Kunwaring matapang, bagkus duwag naman.
Acts tough but really a wimp.

 

Kuwarta na, naging bato pa. (It was already money, but it became a stone.)

 

Mabuti pa ang kubo, na nakatira ay tao kaysa mansiyon na nakatira ay kuwago. (A nipa hut where a person lives is better than an mansion lived in by an owl.)

 

Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.
It is one thing to be a person, to have a personality is another.

 

Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.
United we are strong, divided we fall.                      Filipino Quotes and Proverbs

 

Mainam na ang pipit na nasa kamay kaysa lawing lumilipad.
Better to have a tiny bird in the hand than a soaring eagle.

 

Malakas ang bulong kaysa sigaw.
Whispering a gossip is louder than shouting it.

 

Malaking puno, ngunit walang lilim.
A heavy tree trunk but it has no shade.

 

Marami ang matapang sa bilang, ngunit ang buo ang loob ay kulang.
Plenty are they who act brave because they are many, but they lack resolve.

 

Matibay ang walis, palibhasa’y magkabigkis.
A broom is sturdy because its strands are tightly bound.  Filipino Quotes and Proverbs

 

Nakikita ang butas ng karayom, hindi nakikita ang butas ng palakol.
He sees a minor fault but misses the larger achievement.

 

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Mercy resides in God; deeds are in men.

 

Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.
No matter how long the procession, it still ends up in church.

 

Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.
Emulate what is good, ignore what is bad.

 

Real entrepreneurs know success doesn’t happen to them; they make success happen. It’s about taking control of their future, otherwise, they won’t have much of one. Jacklyn Lutanco-Chua

 

Success is always there at the horizon. To get there, know how to chart the surest path, and follow it no matter what happens along the way. Raffy David      Filipino Quotes and Proverbs

 

The more bitter the lesson, the greater the future success. –Lucio Tan

 

The pain of the little finger is felt by the whole body.

 

The strength of the nation lies in the well-being of the common man. Diosdado Macapagal

 

There is no such thing as overnight success or easy money. If you fail, do not be discouraged; try again. When you do well, do not change your ways. Success is not just good luck: it is a combination of hard work, good credit standing, opportunity, readiness and timing. Success will not last if you do not take care of it. Henry Sy

 

Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.
Spend lavishly and you end up with nothing.      Filipino Quotes and Proverbs

 

Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.
There is no earthly bliss not watered by tears.

 

Walang lumura sa langit na di sa kanyang mukha nagbalik.
Nobody who spits upward does not spit on his face.

 

Walang mahirap na gawa pag dinaan sa tiyaga.
No undertaking is difficult if pursued with perseverance.

 

Walang naninira sa bakal kundi sariling kalawang.
Nothing destroys iron but its own corrosion.

 

Walang palayok na walang kasukat na tungtong.
Every pot has a matching lid.     Filipino Quotes and Proverbs
Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.
To a fearless person, no fence is high enough.

 

Yaong mapag-alinlangan, madalas mapagiwanan.
A quarterback who hesitates usually misses a completion.

 

You can’t always have it all what you can do is make the best decisions given the information and resources that you have. Always strive for more and continue to push the limits to attain your dreams. Anton Ramos                         Filipino Quotes and Proverbs

Share

Comments are closed.